En door

Na de verkiezingen in maart 2015 brak er een nieuwe tijd aan.

Ik heb veel tijd genomen om weer meer te zingen en ben weer aanvullende cursussen dirigeren gaan volgen.
In de zomer nam ik veel tijd voor reflectie en heb ik nagedacht over wat ik kan bijdragen aan de samenleving en waar ik mijzelf nog verder in wil ontwikkelen.

Inmiddels ben ik voorzitter van de raad van toezicht van de stichting voortgezet vrijeschool onderwijs in Noord Holland en oriënteer ik mij op wat er nodig is binnen de VVD. Hoe binden we mensen, wat is de nieuwe politiek?
Ondertussen orienteer ik mij op nog wat meer maatschappelijke bestuursfuncties

Maar eerst het (werk)seizoen openen en terugkijken op een mooie tocht door Noord Frankrijk langs de kathedralen van Reims, Laon, Rouen en Amiens.

website

Reims – raam in de kathedraal

 

2015-03-24 18.21.18

Afsluiting van een mooie periode in #psgld (met video)

Gisteren vond de laatste Statenvergadering plaats van de Staten in de samenstelling zoals die was van 2011 tot 2015.
We namen afscheid van 29 Statenleden (van de 55) , zij kregen allemaal een persoonlijk woord van de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje en de persoonlijke Statenpenning.

Wieneke Groot in haar laatste Statenvergadering voor de periode 2011-2015

Wieneke Groot in haar laatste Statenvergadering voor de periode 2011-2015

De bos bloemen van het bestuur van de kamercentrale VVD Gelderland zorgde voor een vrolijke aanblik van onze plaatsen, aangevuld met een bedankje van de fractie.
Vijf mensen kregen een koninklijke onderscheiding, waaronder VVD fractiegenoot Marieke Schriks.
Een mooie vorm van waardering voor mensen die zich 12 jaar of langer hebben ingezet voor de publieke zaak. Jaren waarin je veel doet en laat om dat werk op een goede manier te kunnen doen.

Bijgaand de toespraak die de commissaris voor mij uitsprak. De volledige uitzending staat op de website van de Provincie Gelderland.

kiezers bedankt

Kiezers, bedankt! Maandag weten we het.

Voorkeurstemmen

Het stof is weer gedaald, de emmer behangerslijm opgeruimd, de laatste posters zijn opgeruimd bij het oud papier en het wachten is op de definitieve tellingen.
Die worden maandag 23 maart 2015 bekend gemaakt en dat is live te volgen op de website van Gelderland. Via dat kanaal kunt u overigens altijd live de Statenvergaderingen volgen.

Spannend

Is het spannend? Ja en nee. Ik ga er nu vanuit dat ik vanaf volgende week de woensdagen kan gebruiken om mijn bedrijf verder uit te bouwen, op weg naar een omzet waar ook pensioen uit opgebouwd kan worden.

Als maandag blijkt dat de kiezer nog wijzigingen aanbrengt en mij met voorkeurstemmen naar het Huis der Provincie stemde, dan ga ik met plezier en met het gevoel dat ik een missie heb. Het is ten slotte een eer om dat te mogen doen.

Voor nu betekent het geduldig zijn – een goeie oefening 😉 – en focussen op alles wat de afgelopen maanden bleef liggen door het fractievoorzitterschap, campagnevoeren en andere politieke zaken.

Zat ik ineens in expeditie Robinson …

bron Volkskrant online d

Gelderse VVD’ers kelderen op kieslijst

De VVD in Gelderland speelt een eigen variant van Expeditie Robinson. Begin deze maand nog zat de politieke carrière van Wieneke Groot uit Arnhem in de lift. Door haar fractie, de grootste in Provinciale Staten van Gelderland (elf zetels), werd ze gekozen tot tijdelijk fractieleider. Maar net als in het televisiespel op een tropisch eiland zijn ook VVD-kandidaten op het provinciale pluche niet verzekerd van een plaats in de volgende ronde.

Deze week bleek dat de Kamercentrale, het VVD-bestuur in Gelderland, Groot voor de provinciale verkiezingen van maart 2015 op een onverkiesbare 18de plaats heeft gezet. En met haar maakten ook vijf andere nieuwkomers die vier jaar geleden aantraden een duikeling. De oude garde – inclusief de twee gedeputeerden die de partij momenteel levert – bleef buiten schot.

‘Complete verrassing’

Misschien valt me te verwijten dat ik te weinig reclame voor mezelf heb gemaakt

Wieneke Groot

‘Er was geen enkel signaal dat we niet functioneerden. Dit is een complete verrassing’, zegt Groot. ‘De afgelopen twee jaar werkte ik als vice-fractievoorzitter veel achter de schermen. Misschien valt me te verwijten dat ik te weinig reclame voor mezelf heb gemaakt.’ Ook statenlid Chris van den Bos uit Winterswijk – gezakt naar plek 16 – is zich van geen fout bewust. ‘Als fractie hebben we onze doelen gehaald; individueel zijn we elk jaar goed beoordeeld.’ Hij is vooral bang dat de Achterhoek de komende jaren niet vertegenwoordigd zal zijn in de VVD-fractie. ‘Spreiding is belangrijk. Pas geleden heb ik nog gezorgd dat de provincie 22 miljoen reserveerde voor grensoverschrijdende projecten. Die zijn van groot belang voor mijn regio.’

Doodzonde

Een ‘diep teleurgestelde’ Anja Hulsbergen uit Ochten, op plaats 35, weet wél wat er mis ging. Toen ze gedurende deze zittingsperiode een opengevallen plek in de fractie innam, beging ze een doodzonde. Tot ongenoegen van de Kamercentrale hield ze vast aan haar zetel in de gemeenteraad van Overbetuwe, een eenmansfractie. ‘Er was niemand die mijn plek wilde innemen. Had ik de VVD daar dan maar in de streek moeten laten? Veertien maanden heb ik beide gedaan, met volle inzet.  In die periode was ik vijf avonden in de week van huis Nu wordt de ambitie om ook in Provinciale Staten zitting te nemen, afgestraft. Ik begrijp best dat er af en toe nieuwe gezichten nodig zijn, maar begin dan met de mensen te vervangen die al meer termijnen achter de rug hebben.’

Niels Joosten, voorzitter van de  Kamercentrale en burgemeester van Doetinchem ziet de beroering vooral als uitvloeisel van een ‘luxe probleem’. ‘Over de huidige ploeg zijn we tevreden. Echt. Maar we moeten ook aan de toekomst denken. Als een bondscoach zijn selectie vernieuwt, gaat er ook een rimpeling door het team. Ik heb begrip voor de teleurstelling, maar het arbeidsrecht is in de politiek niet van toepassing. De redenering: ik heb het goed gedaan, dat wordt niet gewaardeerd, wat oneerlijk is dat, mag geen bepalend sentiment zijn bij de  samenstelling van een volksvertegenwoordiging. ‘

Net als bij Expeditie Robinson is er voor de gedegradeerde kandidaten wellicht nog een terugkeer mogelijk in de verkiezingsrace. Vandaag  bepalen de Gelderse VVD-leden  de definitieve volgorde op de kandidatenlijst. Daarna is het aan de kiezer. Wieneke Groot heeft ook dan nog goede papieren. Zij is populair: vier jaar geleden haalde ze op plaats 5 voldoende voorkeursstemmen om rechtstreeks gekozen te worden.

shutterstock_186113354

Eigen regels overtreden is bestuurlijk niet integer

Woensdag 11 maart 2015 zitten we met alle fractievoorzitters van Provinciale Staten Gelderland met elkaar aan tafel.

Waarom?
Marjolein Faber (lijsttrekker en fractievoorzitter PVV) ligt onder vuur, omdat ze het bedrijf van haar zoon ingehuurd heeft om de website van de Gelderse PVV te onderhouden.

Dat is op zichzelf niet zo erg, maar de Staten hebben in 2012 afgesproken dat er geen klussen gegund mogen worden aan familie en vrienden, dit op initiatief van de SP: motie 46 – 2012.
Wie je inhuurt vind ik minder interessant, maar dat het kan gaan lijken op familie klusjes toeschuiven, dat is helder. Helemaal als het niet van je eigen geld is, maar van belastinggeld betaald uit het fractiebudget.
De motie haalde het, het reglement werd aangepast, dus hebben we er ons als politici aan te houden. Doe je dat niet, dan ben je bestuurlijk niet integer.

Mevrouw Faber heeft de afgelopen vier jaar met haar fractie diverse personen het vuur aan de schenen gelegd over het overtreden van regels, ook als deze mensen er zelf niet rijker van werden.

Mevrouw Faber heeft niet direct haar zoon op kosten van de belastingbetaler verrijkt, maar ze heeft wel de regels overtreden die in meerderheid zijn vastgesteld. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat je geen zaken doet met familieleden. In de directie van het bedrijf dat de opdracht van de PVV-fractie kreeg zit ook de zoon van mevrouw Faber. Volgens professor Van den Heuvel zijn de directeuren gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken en profiteren beiden van de resultaten van het bedrijf.

Kortom, dan is het bestuurlijk niet integer, en als je dan consequent bent als partij die altijd als eerste wijst naar anderen die het niet goed doen… dan trek je politieke consequenties. Als je dan consequent bent stap je op.

Tot nu toe vond ik de PVV in de statenzaal altijd consequent, maar nu lijkt toch de eerste uitzondering op de regel gemaakt te worden.

Processed with Moldiv

Denk ruim, Stem Groot, stem roze #vvdgld lijst 1 nr 19

Denk ruim, Stem Groot, stem roze!

Vandaag viel de kandidatenlijst op de deurmat.

U vindt mij terug op lijst 1, plek 19. Voor de visueel georiënteerde onder ons:

2015-03-05 14.52.29Afgelopen jaren mocht ik als vicevoorzitter en voorzitter van de fractie opereren. Vanuit die positie heb ik geprobeerd de fractieleden zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen en tegelijkertijd de VVD als partij tot haar recht te laten komen in de politieke arena.

Laverend met de coalitiepartijen, samenwerkend met diverse partijen, maar altijd met één doel voor ogen: mensen moeten de ruimte en vrijheid krijgen in Gelderland om te ondernemen, om zich te kunnen ontwikkelen, om te zijn wie ze zijn. Iedere Gelderlander.

Dat daarbij soms water bij de wijn gedaan moet worden om het grote geheel ook tot haar recht te laten komen is logisch, dat is politiek. Politiek is afwegingen maken om het grote geheel vooruit te helpen en de kleinere deelbelangen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen. En iedere keer weer de maatschappelijke problemen die er altijd zullen zijn, opnieuw te bekijken. Rekening houdend met de nieuwe context van dat moment, met een wereld die zich ook ontwikkelt en die ook groeit.

Wieneke Groot, VVD lijst 1, nr 19

IMG_8504

campagne voeren, Arnhem kleurt oranje #nuarnhem #vvdgld

Vanmorgen met de 5 kandidaten uit Arnhem foto’s gemaakt voor de facebookpagina van VVD Arnhem, de campagne nieuwsbrief en daarna de plakborden verdeeld.
Het is goed dat van VVD Arnhem vijf kandidaten ingezet zijn om Arnhem als te kunnen vertegenwoordigen in Provinciale Staten.

Met mooi weer is posters ophangen zeker geen straf!

Joop den Uylsingel als eerste geplakt !

Joop den Uylsingel als eerste geplakt !

Eenmaal thuis liggen er 1000 flyers klaar zonder rugnummer ….. lang leve de stempel :-). Denk ruim, stem Groot !
Zal ik maar afstrepen als meditatief i.p.v. als monnikenwerk.

De Arnhemse kandidaten voor de VVD

De kandidaten voor de VVD

VVD_halfbanner_234x60

De laatste speech deze periode in #psgld

Meneer de Voorzitter, geachte aanwezigen,

Wouter van Eck gaf ons in het najaar de vraag mee: “waren we te lief voor dit college?” …. Of  zoals Rob Berends het in zij column op 21 februari 2015 verwoordde: zijn we slap en onderdanig geweest?

Ik ben de politiek ingegaan om tegenover achterkamertjespolitiek en onheldere besluiten juist transparantie en helderheid neer te willen zetten.

Wieneke Groot tijdens het slotdebat op 25 februari 2015

Wieneke Groot tijdens het slotdebat op 25 februari 2015

Lees verder

Als het aan Wieneke Groot ligt | interview

Interview voorjaar 2012

Als het aan Wieneke Groot ligt…

….. geeft de provincie ruimte aan ondernemende Gelderlanders. Wat daarvoor nodig is? Duidelijkheid! Neem bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarvan blijft maar onhelder welke delen er nu wel en niet toe gaan behoren. Zo weet niemand waar hij aan toe is. Laten we een heldere EHS vaststellen, dan weet de boer waar die kan boeren en de natuurbeheerder waar die kan beheren. Het gaat dus om ruimte voor de mens waar het kan.

Wieneke Groot (VVD)<br /><br /><br />
foto: Marnix KloosterDe Structuurvisie gaat daar ook over. Ik kijk vooral naar hoe we daarin de principes waar we voor staan kunnen vastleggen. Eigenlijk moet het niet uitmaken of er nu krimp of groei is van de Gelderse bevolking. Er moet een visie op papier komen te staan waarmee en waarbinnen burgers zelf zaken kunnen regelen zoals bijvoorbeeld hun eigen bibliobus. Ik ben een groot voorstander van crowdsourcing.

Doelen in plaats van oplossingen
We moeten ook niet te snel in oplossingen gaan denken. Dat ligt vaak erg voor de hand en is ook makkelijk. Maar daarmee help je mensen niet. Wat wij moeten doen is doelen formuleren. Die neem je in een structuurvisie op. De uitwerking hou je open. En dan ook niet toetsen of het rode of zwarte dakpannen moeten zijn maar of iets bijdraagt aan de gestelde doelen. Ik ga er daarbij wel vanuit dat mensen zich aan de regels van respect en fatsoen houden. Je moet mensen dus geven wat ze nodig hebben. Niet alleen maar geld, maar dat wat nodig is om een doel te bereiken.

Helderheid
Als Statenleden moeten we ons iedere keer de basisvraag stellen: ‘wat heeft de burger nodig’. Volgens mij is dat helderheid en minder regels. Zo’n streekplan of structuurvisie is bijvoorbeeld veel te dik. Ook de bestuurders en ambtenaren roep ik op om voeling te houden met de samenleving. Hou het dicht bij de burgers.

Als we zo met de samenleving kunnen omgaan, gaat die bruisen.

Bron interview 2012 : provincie Gelderland

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

150120_Eindbalans_Uitdagend_Gelderland_1Vandaag aan de slag voor de laatste Statenvergadering deze periode, we maken de eindbalans op.
Gedeputeerde Staten evalueerde haar daden en doelen.
Provinciale Staten doen dat op 25 februari 2015 als allerlaatste debat ook.

Dat is live te volgen via www.gelderland.nl/statenlive

Hiermee bezig zijn is gelijk een moment voor reflectie : waarom ging ik ook alweer de politiek in , waarom stel je jezelf bloot aan allerlei krachtvelden …. je wilde de wereld verbeteren, en dan niet langs de zijlijn blijven staan maar bij jezelf beginnen, verantwoording nemen.

Transparante en heldere politiek willen bedrijven in plaats van achterkamertjes politiek met als enig doel het pluche.